AuteurPreller, L.
Co-auteur(s)Aalbers, M.
Hosper, K.
AbstractInhoud

Sinds 2012 zijn in vrijwel alle gemeenten buurtsportcoaches actief om de verbinding te maken tussen sport, bewegen en andere sectoren. Gemeenten bepalen voor welke doelgroepen ze buurtsportcoaches inzetten. Door de decentralisaties – en de grotere verantwoordelijkheid van gemeenten om kwetsbare mensen te ondersteunen – worden buurtsportcoaches steeds vaker als bruggenbouwer tussen welzijn, zorg en beweegaanbod ingezet. De focus ligt hierbij vaak op lage SES doelgroepen.
Onderzoek van Mulier Instituut laat zien dat in 2016 33% van de buurtsportcoaches actief was in de setting welzijn, 21% in de gezondheidszorg en 13% in de ouderenzorg. Wijkteams en zorgverleners kunnen gebruik maken van de diensten van deze buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches kunnen een signalerende rol vervullen, maar ook een rol spelen bij de verwijzing en een ‘warme overdracht’. Buurtsportcoaches kennen het beweegaanbod in de wijk en weten hoe bewegen ingezet kan worden als middel voor sociale en gezondheidsdoelen. Bovendien heeft het RIVM geadviseerd om bij het ondersteunen van kwetsbare mensen beter gebruik te maken van beweeginterventies.
In deze workshop brengen we opgedane kennis over buurtsportcoaches, GIDS gemeenten en de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden bij elkaar.

Opzet van de workshop

Bij de interactieve workshop zijn tenminste een buurtsportcoach, een vertegenwoordiger van een wijkteam en/of een zorgverlener aanwezig. Geïnspireerd door hun verhalen en de functieprofielen voor buurtsportcoaches, gaan we in groepsverband met elkaar in gesprek aan de hand van onderstaande vragen.

• Hoe kan bewegen bijdragen aan persoonlijke doelen van mensen met gezondheidsachterstanden, zoals participatie, groter sociaal netwerk, vitaliteit, weerbaarheid, etc.?
• Hoe kunnen de buurtsportcoach en professionals uit zorg en welzijn samenwerken, zodat het een win-win-situatie oplevert?
• Hoe kunnen GGD en de gezondheidsambtenaar invloed uitoefenen op de inzet van de buurtsportcoaches voor bepaalde doelgroepen en sectoren?
• Hoe kunnen GGD en de gezondheidsambtenaar de buurtsportcoach ondersteunen in het opbouwen van een netwerk in zorg en welzijn?

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.