AuteurBeckers, M.C.B.
Co-auteur(s)Hooghiemstra, E.
AbstractInhoud
De veranderingen in zorg en welzijn vragen een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het sociaal domein. Met als belangrijke pijlers integraal samenwerken in de wijk en passende ondersteuning dichtbij huis. Maar hoe geef je hier inhoud en vorm aan in de praktijk?

Opzet
We starten met een inzichtelijke casus uit de praktijk. Op basis daarvan gaan we in op de volgende aspecten:
Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken?
Hoe houd je kennis up-to-date?
Hoe kun je de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
Hoe werk je goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
Hoe kun je de verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

In een interactieve sessie (Open space) gaan we op al deze vragen in.
Samen gaan we de antwoorden ontdekken en is er ruimte voor de ervaringsverhalen van deelnemers.
Na afloop van de sessie heeft de professional die in de wijk werkt inzicht in wat nodig is om integraal te werken en weet waar hij of zij kennis daarover kan brengen en halen.

In het project (VWS en VNG) ‘Integraal werken in de wijk’ werken de werkplaatsen sociaal domein en de kennisinstituten NJi, Vilans, Movisie, Trimbos- instituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, KJP en LOBC samen om professionals die integraal werken in de wijk te ondersteunen in hun werk en om goede voorbeelden uit de praktijk te delen.

Vanuit dit project zullen wij de verzamelde kennis inbrengen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.