AuteurLeijten, F.
Co-auteur(s)Boland, M.
Hoedemakers, M.
Bont, M. de
Bal, R.
Rutten-van Mölken, M.
AbstractAchtergrond: Bij het evalueren van innovatieve integrale zorgprogramma’s voor mensen met multimorbiditeit of multiproblematiek is een bredere aanpak nodig dan de traditionele kosten-per-QALY analyse. Het is van belang om inzicht te krijgen in uitkomsten waar personen met multimorbiditeit zelf waarde aan hechten om de evaluaties hierop aan te laten sluiten.

Methode: In het kader van het EU Horizon2020 SELFIE project (www.selfie2020.eu), zijn er in de periode juni-september 2016 in 8 Europese landen (Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Engeland, Noorwegen, Hongarije en Kroatië) focusgroepen gehouden met in totaal 58 personen met multimorbiditeit. Tijdens deze focusgroepen is besproken hoe zij een goede gezondheid en welzijn definiëren. Vervolgens is besproken hoe zij een goed zorgproces definiëren.

Voorlopige resultaten: Personen met multimorbiditeit in de verscheidene EU landen hechten veel waarde aan plezier hebben in het leven, vrijheid en zelfstandigheid en sociale relaties en contacten kunnen onderhouden. Opvallend was dat klinische gezondheidsindicatoren nauwelijks genoemd werden. Daarnaast werd veel waarde gehecht aan de interacties met de zorgverlener: een respectvolle behandeling, gezamenlijke besluitvorming en goede communicatie (ook tussen verschillende zorgverleners). Ook werd het belang genoemd van een zorgverlener die het ‘hele plaatje’ voor ogen houdt; die dus verschillende gezondheidsproblemen maar ook wensen serieus neemt. Tijdens de presentatie wordt ook kort uiteengezet hoe de resultaten van de focusgroepen tussen de landen verschillen.

Conclusies: Bij het evalueren van integrale zorgprogramma’s voor mensen met multimorbiditeit is het van belang om uitkomstmaten te definiëren die aansluiten bij wat vanuit patiënt-perspectief gezien wordt als een goede gezondheid en een goed zorgproces. Zo kunnen we programma’s ontwikkelen en evalueren die aansluiten op de wensen van de deelnemers.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.