AuteurSchoot Uiterkamp, L.M.
Co-auteur(s)Vosjan, M.J.
AbstractSteenwijkerland is een van de gemeenten die Gids gelden ontvangt. Inwoners en lokale organisaties is gevraagd om tot co-creatie te komen om gezondheidsachterstanden te verkleinen. GGD IJsselland en Stichting JY kwamen tot een enthousiaste samenwerking en stelden voor een behoefte-onderzoek te doen naar ervaren gezondheid en participatie van kwetsbare inwoners in Vollenhove.
Stichting JY helpt kwetsbare inwoners in Steenwijkerland en is opgezet door twee betrokken inwoners uit Vollenhove, tevens zorgprofessionals. Vollenhove telt ruim 4000 inwoners en heeft relatief veel achterstand, maar ook kansen door de vele voorzieningen en verenigingen.

Middels conceptmapping werden 15 inwoners met lage SES tijdens een focusgroep gevraagd wat gezondheid voor hen betekent. Met deze methode -bij deze doelgroep nog weinig toegepast- werden deelnemers in staat gesteld om een eigen invulling te geven aan het begrip gezondheid. Daarnaast zijn 10 individuele semigestructureerde interviews afgenomen, gericht op mogelijkheden en beperkingen voor het verbeteren van ervaren gezondheid en participatie. Ook is gevraagd hoe voorzieningen meer gebruikt kunnen worden.
De resultaten worden tijdens een ontmoetingsavond teruggekoppeld aan alle deelnemers en gezamenlijk worden activiteiten uitgedacht.

Conceptmapping blijkt een geschikte methode om met deze doelgroep in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in hun zienswijze op gezondheid. De resultaten van het groepsgesprek en de interviews vormen aanbevelingen voor toekomstige bottom-up activiteiten. Inzichtelijk is gemaakt welke behoefte er heerst bij deze doelgroep om hun ervaren gezondheid te verbeteren en op welke manier zij dat zelf kunnen aanpakken. De definitieve resultaten worden verwacht in maart.

Opvallend is dat de lage SES doelgroep ‘ervaren gezondheid’ operationaliseert middels alle dimensies van positieve gezondheid. Vanuit zowel het groepsgesprek als de individuele interviews blijkt dat men het meeste waarde hecht aan sociaal maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven en zingeving. Tevens liggen op deze dimensies de voornaamste behoeftes tot het verbeteren van de ervaren gezondheid.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.