AuteurHaverkamp, B.
Co-auteur(s)Stronks, K.
Verweij, M.F.
AbstractDe discussies over het nieuwe begrip ‘positieve gezondheid’, confronteert professionals in de publieke gezondheidszorg met de vraag wat zij eigenlijk bevorderen wanneer zij gezondheid bevorderen (zie Huber e.a. 2016 ‘Heroverweeg uw opvatting van gezondheid’). Behalve het positieve gezondheidsbegrip van Machteld Huber, zijn er door filosofen en medisch sociologen ook andere concepten van gezondheid geformuleerd. Dit roept de vraag op hoe verschillende gezondheidsconcepten zich tot elkaar verhouden, in welke opzichten ze van elkaar verschillen, en of we een ‘juist’ concept kunnen aanwijzen. Om daar inzicht in te verkrijgen, hebben we een vijftal verschillende concepten geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Dit maakt onder andere duidelijk dat 1) de betekenis van ‘gezondheid’ zich niet laat vangen door één definitie, in plaats daarvan belicht ieder concept bepaalde aspecten die aansluiten bij gangbare intuïties en ideeën over wat gezondheid is; 2) de term ‘gezond’ niet alleen een conditie beschrijft, maar deze tegelijkertijd als nastrevenswaardig aanwijst. Het lijkt daarom zinvol om niet één enkel concept te verdedigen van gezondheid, maar per praktijk te zoeken naar welk concept het best aansluit bij die praktijk. In iedere specifieke context en praktijk kunnen immers andere condities als wenselijk worden gezien, afhankelijk van bijvoorbeeld de doelgroep en functie van de praktijk. Op basis van de vergelijkende studie, formuleren we zes vragen die kunnen helpen om per praktijk te bepalen welke aspecten van gezondheid het meest centraal staan, of misschien zouden moeten staan.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.