AuteurRuiter, J.H. de
Co-auteur(s)Dijkman, B.L.
AbstractSamenvatting
Onze maatschappij verandert: het zorgsysteem, de technologie en vernieuwingen als e-Health vragen om een andere aanpak van zorgaanbieders en nieuwe competenties van de professional. Dit was voor de Hanzehogeschool Groningen de aanleiding om een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. De masteropleiding Healthy Ageing Professional leidt innovatieve professionals op die vanuit diverse achtergronden als change agent vanuit hun eigen werkplek intra- en intersectorale vernieuwingen en transities in gang zetten.

Deze masteropleiding is in september 2016 gestart met een groep van 35 voltijd- en 35 deeltijdstudenten. Studenten hebben allen met succes een bachelor opleiding afgerond in het domein zorg, sport of welzijn. In de opleiding worden studenten uitgedaagd over hun vakgebied heen te kijken en interprofessioneel samen te werken aan oplossingen, toepassingen en innovaties die te maken hebben met gezondheid en welzijn. Daarbij gaat het vooral over gezond opgroeien, gezond blijven en preventie van gezondheids- en sociale problemen. Denk aan bijvoorbeeld nieuwe toepassingen voor techniek, sport en bewegingsconcepten, of het veranderen van de levensstijl.

De masteropleiding is verbonden aan het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA). Het CoE HA is een netwerk van ruim 150 partners, afkomstig uit zorg en welzijn, (semi-) overheid, onderwijs en bedrijfsleven, die in de vorm van innovatiewerkplaatsen samenwerken aan onderzoek en praktijkgerichte innovaties in zorg en welzijn. In opdracht van - en samen met praktijkpartners voeren studenten tijdens de opleiding een praktijkgericht onderzoek uit en werken ze aan een innovatieve praktijkopdracht. Kennisontwikkeling en kennisdeling vindt plaats in ‘communities of practice’, met een sterke nadruk op leren van elkaar. In de mondelinge presentatie zal worden ingegaan op de achtergrond, doel opzet van de opleiding en zullen voorbeelden gegeven worden van de opdrachten waar de studenten aan werken.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.