AuteurHoedemakers, M.J.
Co-auteur(s)Leijten, F.
Boland, M.
Tsiachristas, A.
Bont, A. de
Bal, R.
Rutten - van Mölken, M.
AbstractAchtergrond:
Mensen met multimorbiditeit hebben te maken met vele verschillende zorgverleners met ieder hun eigen, specialistische expertise. Deze zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van elkaars beleid, wat kan leiden tot een slechte afstemming van zorgverlening. Door afnemende functionaliteit en versnipperde zorgverlening kan iemand het gevoel hebben de regie over zijn leven te verliezen. Om de zorg te verbeteren, worden integrale zorgprogramma’s geïntroduceerd. Hierin wordt één professional aangewezen als primair aanspreekpunt. Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe verschillende zorgprogramma’s deze rol invullen.
Methode:
In het kader van het Horizon2020-project SELFIE (www.selfie2020.eu) zijn in Nederland drie veelbelovende zorgprogramma’s voor mensen met multimorbiditeit geselecteerd om te evalueren: Proactieve Ouderenzorg Om-U (Utrecht), Beter Samen in Noord (BSiN) (Amsterdam) en Ketenzorg voor Kwetsbare Ouderen (Zuidoost Brabant). Deze programma’s zijn eerst uitgebreid beschreven op basis van documentanalyses en interviews met professionals, patiënten, mantelzorgers en zorginkopers.
Resultaten:
Bij de voorbeeldprojecten worden professionals geschoold in het opnemen van een casemanagerrol en in het toepassen van een sector-overstijgende benadering. In de eerstelijnszorg wordt deze rol veelal structureel ingevuld door een professional die werkzaam is bij de huisartspraktijk. In toenemende mate wordt gekeken naar mogelijkheden om casemanagers aan te dragen vanuit thuiszorg- en welzijnsorganisaties. Vanwege fragmentatie in het (financierings)systeem ontstaan barrières die in de praktijk pragmatisch worden opgelost. In het BSiN-project, daarentegen, worden casemanagers beschikbaar gesteld vanuit zorg- en welzijnsorganisaties.
Conclusie:
Zorgprogramma’s streven naar één centrale zorgverlener om het overzicht te houden. De invulling is in ontwikkeling. In BSiN hebben de geïntegreerde financiering en een alliantie die aanbieders gezamenlijk hebben gevormd een faciliterende rol gespeeld. Systeemfactoren op hoger niveau spelen dus een essentiële rol bij het aanbieden van integrale zorg en het vormgeven van nieuwe professionele rollen.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.