AuteurBontje, W.
Co-auteur(s)
AbstractAchtergrond en doelstelling
De veranderende zorgvraag, oplopende kosten van de zorg en maatschappelijke ontwikkelingen maken de zorg van de toekomst een thema dat op dit moment veel aandacht krijgt. Voor de huidige geneeskundestudenten is dit thema zeer relevant , aangezien dit de zorgprofessionals zijn die later geconfronteerd worden met deze ontwikkelingen. Echter wanneer men kijkt naar de landelijke discussies spelen geneeskundestudenten geen of maar een zeer beperkte rol. Sommige voorspellingen kunnen grote impact hebben op het werk van artsen. Zijn geneeskundestudenten op de hoogte van de actuele discussies? In hoeverre sluiten de opleidingen van nu wel goed aan op de zorg van later?
Doelstelling van De Geneeskundestudent is de betrokkenheid te vergroten en antwoorden te vinden op deze vragen.

Methode
De Geneeskundestudent gaat het gesprek aan met geneeskundestudenten op themadagen en binnen onze panels op de faculteiten. Begin november 2016 hebben wij een enquête gestuurd naar de studenten, waarin een deel van de vragen betrekking hebben op de zorg van de toekomst. Daarnaast gaan we het gesprek aan met verschillende stakeholders die een belangrijke rol spelen in de landelijke discussies.

Resultaten
Onze hypothese is dat geneeskundestudenten onvoldoende betrokken bij en onvoldoende voorbereid zijn op de zorg van de toekomst. In begin 2017 zullen de eerste resultaten van de enquête bekend zijn. Op het NCVGZ worden de eerste resultaten hiervan gepresenteerd.

Conclusies
De zorg zal gaan veranderen en daarmee ook de rol van de toekomstige arts. Om de huidige geneeskundestudenten goed voor te bereiden op de zorg van de toekomst moeten zij meer betrokken worden in de discussies die op dit moment spelen en is meer onderzoek nodig om te kijken in hoeverre de huidige opleidingen voldoende zijn toegespitst op de zorg van de toekomst.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.