AuteurKroesbergen, I.
Co-auteur(s)Vries, W. de
AbstractDoor technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van de publieke gezondheid. De komende jaren zal de hoeveelheid beschikbare informatie over gezondheid uit nieuwe technologie exponentieel toenemen, in variëteit, snelheid en volume. Denk bijvoorbeeld aan uiteenlopende eHealth toepassingen en moderne analysetechnieken vanuit het vakgebied Data Science. Deze ontwikkelingen vragen om aanvullende competenties in het beroepsprofiel van onderzoekers in publieke gezondheid. De onderzoekers van de gezamenlijke GGD-en in Brabant, Zeeland en Limburg hebben een profiel ‘onderzoeker nieuwe stijl’ gemaakt en doorlopen gezamenlijk een opleidingstraject wat op dit profiel geënt is, verzorgd door de GGD Academy i.s.m. de NSPOH. De GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant zijn daarnaast een samenwerking aangegaan met de Universiteiten van Tilburg en Eindhoven op het terrein van Data Science. Samen met studenten Data Science werken we aan zogenaamde datachallenges. Ook werken we samen met TU Eindhoven aan een voorspellend model voor zelf- en samenredzaamheid in wijken op basis van Data Science technieken.

In de workshop:
1. Delen we aan de hand van concreet opgedane ervaringen en resultaten in de genoemde activiteiten onze geleerde lessen in de Data Science en bespreken de betekenis voor de competenties van onderzoekers in de publieke gezondheid,
2. Zoomen we in op hoe we een voorspellend model zelf- en samenredzaamheid in wijken hebben gemaakt en wat we daaruit geleerd hebben over benodigde competenties,
3. Gaan we met u in gesprek over uw ervaringen en willen we het profiel onderzoeker ‘nieuwe stijl’ in publieke gezondheid gezamenlijk aanvullen op de nieuwe technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in Data Science.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.