AuteurKinderen, R.J.A. de
Co-auteur(s)Wijnen, B.F.M.
Gils, P.F. van
Lokkerbol, J.
Over, E.A.B.
Smit, F.
Suijkerbuijk, A.W.M.
Wit, G.A. de
Evers, S.M.M.A.
AbstractAchtergrond en doelstelling
Het is algemeen bekend dat rokers een hoger risico hebben op sterfte en chronische aandoeningen.
Roken genereert naast gezondheidzorgkosten, ook kosten en baten in andere sectoren. Het doel van de huidige MKBA is het inzichtelijk maken en het kwantificeren van alle kosten en baten die gepaard gaan met een intensivering van het tabaksontmoedigingsbeleid t.o.v. het huidige tabaksontmoedigingsbeleid.

Methode
Deze MKBA is opgedeeld in drie delen: I) Individuele beleidsmaatregelen worden onderzocht II) Beleidsmaatregelenpakket wordt onderzocht en, III) de kosten en baten van een rookvrij Nederland worden doorgerekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het RIVM-Chronische Ziekten Model (CZM), het Social Cost Benefit Model het SimSmoke model dat is gekalibreerd op historische Nederlandse data. Op basis van deze voorspellingen worden de kosten en baten voor de samenleving als geheel in kaart gebracht. De kosten en baten die worden meegenomen: Mortaliteit, morbiditeit, kwaliteit van leven, consumenten surplus, productiviteit, pensioenen en andere overdrachten, overheidsinkomsten, brandschade, milieu, invloed op anderen in de maatschappij en interventiekosten.

Resultaten
Geschat wordt dat met gelijkblijvend tabaksontmoedigingsbeleid de prevalentie van roken met 2,3 procentpunt daalt de komende 35 jaar. De schattingen laten verder zien dat de onderzochte alternatieve scenario’s de prevalentie met 14,2 procentpunten kunnen laten dalen. Wanneer de generatie vanaf 2017 rookvrij zou opgroeien, dan wordt geschat dat dit ook tot een daling van 15 procentpunten zal leiden. De balans met betrekking tot de maatschappelijke kosten en baten valt positief uit voor de samenleving in de alternatieve scenario’s vergeleken met het referentie scenario.

Conclusie
Dit is de eerste MKBA die de invloed van (een pakket van) tabaksontmoedigingsmaatregelen simuleert en simultaan een overzicht geeft van de invloed op maatschappelijke kosten en baten.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.